Paslaugos

Profilaktinis darbuotojų sveikatos patikrinimas
Atliekame medicininę patikrą asmenims, norintiems pasitikrinti sveikatą įsidarbinant ar dirbant profesinės rizikos sąlygomis, išduodame asmens medicininę knygelę (forma Nr. 048/a) arba medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), taip pat (forma Nr. 046/a), kuri reikalinga tam tikrų profesijų licenzijavimui.

Vairuotojų sveikatos patikrinimas
Atliekame medicininę patikrą asmenims, norintiems gauti sveikatos pažymą visų kategorijų transporto priemonių vairavimui, kuri reikalinga keičiant vairuotojo pažymėjimą, norint gauti 95 kodą (II kategorijos transporto priemonių vairuotojams) ir kt. (forma Nr. 083/1a).

Leidimai turėti šaunamąjį ginklą
Atliekame medicininę patikrą asmenims, norintiems gauti sveikatos pažymą naudotis šaunamuoju ginklu (Forma Nr. 049/a).